Kurumsal Tanımlama

Overcom markası Türk Patent ve Marka Ofisi (TPO)  marka ve tescil ofisine kayıtlıdır. Böylece Overcom markası her alanda yasal korumalar altında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu korumayla beraber, Overcom markasının yanında, önünde ve sonunda herhangi bir isim, sektörel faaliyet yada siyasi amaçlar belirten ifadeler kullanılamaz. Overcom müşterileri için markamız her zaman değer katmaya ve güven vermeye devam edecektir.

* Kurumsal Kimlik Nedir?
Kurumsal kimlik, bir firmanın hatırlanabilir karakteristik özelliklerinin ve onu diğerlerinden ayıran yeteneklerinin belirlenmesi, yansıtılması ve firmanın somut kişiliğinin ortaya konulmasıdır. Bu anlamda, “Kurumsal Kimlik” kavramı, firmanın farklılığını, hatırlanabilirliğini ve imajını kapsamaktadır.

* Kurumsal Kimlikte Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir?
Bir firmanın ismi, amblemi, satış ya da hizmet noktalarında, araçlarında, (görsel kimlik) ve tüm tanıtım çalışmalarında kullanılan biçim, renk, şekil, dizayn ve stil bütünlüğü, kimliğin diğer dokuları (işletme kimliği) ile bütünleştirilmelidir. Toplumda bıraktığı algı, yapılan işi en iyi şekilde temsil edebildiği oranda başarılı olmaktadır.

Logomuzun doğru kullanılması için gerekli esaslar aşağıda detaylı bir şekilde tanımlanmıştır.

  1. Overcom Enerji ve Çevre Teknolojileri Bilişim A.Ş. ‘nin yazılı izni olmadan logo, tescil, kurumsal döküman ya da reklam amacı taşıyan ve fikri hakları barındıran değerler hiçbir şekilde kullanılamaz.
  2. Kişisel bilgiler; ad soyad, doğum tarihi, ev adresi, mobil ve sabit telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.
  3. Her Kullanıcı, işbu Web sitesini ziyaret ederek, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.
  4. Size özel bilgilerinizi vermeniz durumunda, bu bilgiler, sizin haberiniz veya onayınız olmadan ya da yasal yükümlülük altında bulunmadığı sürece üçüncü bir şahıs veya firma ile paylaşılmayacaktır. Bu bilgiler, en yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarımızla korunacaktır.
  5. Sitemizin kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan Overcom sorumlu değildir.

İzinsiz Marka Kullanımı Hakkında

Türk Marka sistemine göre tescilli markayı izinsiz kullananlar hakkında marka sahibi bazı kanuni işlemler yapılması için, Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulunarak,

1-) 1-4 yıl arasında hapis cezası verilmesini.
2-) 300 milyon lira ile 1 milyar lira arasında para cezası verilmesini.
3-) 1 yıldan az olmak üzere işyerinin kapatılması ve ayni süre ile ticaretten men edilmesini.
4-) Üretim araçlarına ve mallarına el koyulmasını.

Verilen mahkeme kararları gerektiğinde basın yolu ile kamuoyuna duyurulur, maliyeti markayı izinsiz kullanan kişilere aittir. Tescilli marka sahibi dilerse, markasını izinsiz kullanan kisiler hakkında; markasının itibarinin zedelenmesinden doğan zararın ve uğradığı kar kaybının ve diğer maddi zararlarının giderilmesi için tazminat davası açabilir.